čtvrtek 30. srpna 2012

Back to school

Nic nemám radši, než svoje věci do školy. Těším se tam, každý dvě minuty obnovuji stránky školy, jestli už tam náhodou nejsou rozvrhy. Nejsou, to se ví že jo. Ale i tak se tam moc těším.

There isn't such a thing I love more than my school stuff. I am really looking forward, each two minutes I am checking our school's webpage, in spite of the fact there are our new timetables. They are not, of course. But I am really looking forward to enjoying my next school year.


SPORTOVEC
Letos toho budu s sebou tahat v tašce možná až moc. Jako první věc budou moje věci na spinning. Letos ho mám poprvé jako tělocvik, a vzhledem k tomu, že se mi přes léto hrozně zhoršilo astma, asi tam umřu.

SPORTY GIRL
This year I am going to take a lot of things with me in my bag. As a first thing that would be my stuff for spinning. It's my first year of spinning as our P.E. and due to my worse asthma, I think I am gonna die here.


NA POZNÁMKY
Zamilovala jsem si diáře a i když si spoustu věcí zapisuju do mobilu, bez diáře nejsem schopná existovat. A taky si to musím všecko hezky vyznačit, jinak si toho nevšimnu. No a moje "věci na pusu" jsou už stálou součástí výbavy mého pouzdra. A často také jedinou...

FOR MY NOTES
I fall in love with my personal organiser. Although I write a lot of things to my mobile phone, I can't exist without my diary. And I have to highlight it all or I will overlook my notes. And also my "things for my lips" are permanent part of my pen case. And very often the only one part...


DO NUDNÝCH HODIN
Každý to zná, hodiny nejsou všechny zábavné a ne vždy všechny zajímají. Proto s sebou nosím sešit na piškvorky. Kindle je také součástí mé školní výbavy, i když si většinou čtu jen v autobuse. A jako každé správné téměř dospělé holce, peněženka se Snoopym taky nesmí chybět!

FOR BORING LESSONS
Everyone knows, each lesson isn't always interesting and fun. It's the reason why I have my nougths and crosses' notebook. Kindle is also part of my school equipment, but I usually read only on the bus. And for every right nearly-adult girl, I can't miss my Snoopy wallet.


A KONEČNĚ NA STUDIA
Je toho moc, až příliš. Naštěstí většinu učebnic nechávám ve skříňce. Ovšem tahat s sebou domů učebnici francouzštiny je poměrně častý a ne zrovna moc příjemný úkaz...

AND FINALLY MY STUDIES
There is so much thing. Too much. Fortunately I can leave a lot of my books in school. But taking home my French book is very usual and very uncomfortable case.

úterý 28. srpna 2012

Beautiful books

Čtení knížek je pro mě něco jako vzpomínka na dětství. Kdy jsem se naučila číst a každý večer si četla dlouho do noci a pak dál a dál. Hodně knížek jsem přečetla za den, pár jsem jich nikdy nedočetla. Teď, když mám Kindle, ke čtení knížek jsem se zase vrátila a moc si to užívám. Momentálně čtu Zločin a trest a vím, že je to náročná knížka, ale budu se ji snažit dočíst. Přečetla jsem Dekameron, přečtu už všechno.

Reading books is something like a memory of my childhood. When I started to read books I read by myself every evening to late nights and more and more. A lot of books I have read just in one day, a few of them I haven't finished yet. Now, when I have my Kindle I get back to my books and I really love it. I am reading Crime and Punishment by Dostoevsky. I know it is very demanding book but I will try to read it all. I have read Decameron, I can read all!neděle 26. srpna 2012

One week before the school starts I have realized that I have my summer holidays

Aby se neřeklo, začala jsem si naplno užívat prázdnin. To ve skutečnosti znamená, že jsem přestala vymýšlet, co všechno si nacpu už do tak přecpanýho kalendáře na celý příští školní rok a přestala jsem přemýšlet nad všema projektama a možnostma, kterých se hodlám zúčastnit. 
Můj denní program vypadá asi tak, že se vzbudím, pracuji (=krom vytíženosti jedné ruky, která mě bolí od tisknutí knížek a časopisů ke skeneru si můžu dělat co chci, takže se koukám na filmy nebo si čtu), přesunu se znovu do postele, kde si čtu a prohlížím nový i pět let starý katalogy IKEA. Pak znovu pracuji a pak jdu spát. Ideální.
A ještě jsem zapomněla dodat, že se láduji vším možným jídlem.. Dneska jsem si lehla do postele a žrala u toho zmrzlinu.

Because there is just one week of my summer holidays left I have decided that I could enjoy them a little bit. It means that I stopped thinking about another things, which I can do despite my overflowing calendar and I also gave up on thinking in wich projects and possibilities I am going to take part.
My dat routine is that I wake up, I work (=only my hand is busy with scanning books and magazines, I am watching movies and series. Than I just lie in my bed and read new and five years old IKEA magazines. Than I work again and go to bed. 
And I forgot to tell you that I eat all I can see. Toady I was just lying in my bed and do nothing but eat ice-crem.

    
sobota 25. srpna 2012

Croatia memories

Co a jak v Chorvatsku? Nebaví mě válení se na pláži. Za tu dobu jsem si přečetla ELLE a Věra Čáslavská - život na Olympu. Skvělá knížka. O mojí oblíbené gymnastice i politice a hrozným věcem, kterým byla Věra vystavena. Chorvatsko je... zvláštní. Nikde nevidíte nic než šutry, olivovníky a fíky. Chorvati jsou pohostinní. Pan domácí v našem apartmánu nám jako první věc dal ochutnat fíky. Máš plné ruce? Nevadí, otevři pusu. Jeden den nám ugriloval ryby. Spoustu ryb, který jsme jedli ještě další den. Jeho paní nám udělala domácí hranolky a zeleninový salát, pořád nám nosila chlazené pití a její muž nám zase donekonečna naléval jeho víno a pálenky všech možných druhů. Citrnovoá, višňová a kdoví ještě jaká. 
Byla jsem poprvé v Bosně a Hercegovině. Zaostalej státeček, kde není jediný dům dostavěný. Kromě těch v Medugorji. Ta podle mě živí celou Bosnu. I Hercegovinu.
A jak mi bylo, když jsem se z 0 m.n.m během pár hodin dostala do více jak 1700 m.n.m? No.. stejně. Jenom mi teda nebylo moc dobře ze serpentin, kde se nevešly dvě auta. Alespoň tam byly svodidla, v textu, co jsem o tom četla, žádný nebyly a pod námi měl být jen sráz. 
No a pak jsem se taky potápěla. A nejlepší bylo auto.

What about Croatia? I don't like just lying on a beach. I have read new ELLE and Věra Čáslavská - život na Olympu. Great book. Not just about my favourite gymnastics but about politics and Věra's hard life. Croatia is... strange. You see nothing but rocks, olive trees and fig trees. Croatians are very hospitable. Man of the house gives us fig as a first thing. You have full arms? Never mind, just open your mouth. One day he grilled fishes for us. A lot of fishes. His wife did for us french fries and a salad and gives us a lot of cold drinks. He gives us a lot of wine and various types of brandy. Lemon, cherry and I can't remember what else. 
I have visited Bosna and Hercegovina for the first time. Very backward state. There is any house fully build. Except that in Medugorje. According to me, it's everything for Bosna. And Hercegovina.
And how did I feel when I get from 0 metres above the sea to more than 1700 m.a.s? I felt the same way.. I was just a little bit dizzy because of the hairpin bends. There was no space left for second car. Fortunately, there were crash barriers. I have read there are no crash barriers and I was a little bit scared.
And I loved diving in the sea. It was just great! So as the car.úterý 21. srpna 2012

Plitvice lakes

Vždycky jsem si myslela, že se "Plitvice" píšou s tvrdým Y. Dva dny před odjezdem jsem zjistila, že ne. Nejsou od slova plýtvat evidentně. Vinnetoua jsem nepotkala, ale zato modrá voda a nespočet vodopádů mi to všechno vynahradily.

I always tought that "Plitvice" should be written with y (like Plytvice). Two days before the departure I found out that it's not true. I haven't met Vinnetou but amazing blue water and thousands of waterfalls were enough.neděle 5. srpna 2012

Details

Zajímají mě detaily. Ať už jsou kdekoliv snažím se všímat nápadných či méně nápadných detailů, jako je třeba člověk sedící na okraji fontány. Vlastně to nejsou ani tak detaily, jako obyčejné, všední věci. Zítra odjíždím pokořit divočinu a pak hned nic nedělat k moři.

Město je horký, srpnový,
že v srdci taje to takový
nejvíc a nejhůř studený místo.
Spící sopky se probudí,
byl dlouho pryč, kolem a v okolí.
Teď toužil a chtěl cítit blízkost.
Detaily - Vypsaná fiXa

I am interested in details. Wherever they are, I am trying to see more or less visible details, like a man sitting at the edge of fountain. Actually.. It's not such as details, like simply, ordinary things. Tomorrow I am going to find myself in the wilderness and after that do nothing at the sea. 


středa 1. srpna 2012

Evening routine

Mám ráda ty večery, kdy naprosto nic nemusím, kdy se jenom povaluju, koukám na filmy, seriály a podobně. Mou prázdninovou povinností je zkouknout všechny díly Červenýho trpaslíka, dělám to tak už několik let a ještě mě to neomrzelo. Protože.. Jenom sympaťáci...

I like these evenings, when I have really nothing to do. I am just lying in my bed, watching movies, series and etc. My holidays' routine is annually watching all episodes of Red Dwarf. I do this for several years and I still like it. Because... Only the good...